Bezorgd wanneer het uitkomt
Dezelfde dag bezorgd in Harderwijk

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Garantie

1. De garantie geldt uitsluitend:
a. voor de eerste gebruiker bij normaal huishoudelijk gebruik van het apparaat (dus niet bedrijfsmatig) in Nederland.
b. Als de koper een aankoopnota kan overleggen bij een eventueel servicebezoek ( groot huishoudelijk ) of bij de toezending van het apparaat.

2. Garantietijd
Er wordt 2 jaar of 1 jaar garantie verleend op alle nieuwe producten vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker, dit betreft fabrieksgarantie. Voor tweedehands geldt onder 100 euro 1 maand garantie, onder 200 euro 3 maanden garantie, of 6 maanden garantie. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van deze termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend. Bij een reparatie is geen of 3 maanden garantie van toepassing. In geval van reparatie omvat de garantie uitsluitend het door ons gerepareerde onderdeel van het apparaat of de door ons verholpen klacht.

3. Inhoud
Onder deze garantie vallen, arbeidsloon en de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, mits uitgevoerd door onze -of door ons aangestelde – monteurs. Voor nieuwe productgroepen (groot huishoudelijk) geldt dat reparatie op de standplaats geschiedt, kleine productgroepen moeten toegezonden worden naar de leverancier. Voor tweedehands apparaten dient u apparaat zelf bij ons af te zetten.

Bij een eventuele thuisreparatie draagt de consument er zorg voor, dat het apparaat toegankelijk is voor de servicetechnicus en/of dat de plaatsing of installatie van het apparaat, een reparatie niet hindert.

4. Onder de garantie vallen niet:
a. Krassen, barsten of deuken in de mantel, het bovenblad of accessoires van het apparaat.
b. Defecten aan glazen, kunststof, of rubberen onderdelen.
c. Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen en/of transport.
d. Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting.
e. Defecten die te wijten zijn aan de electrische installatie in de woning.
f. Defecten te wijten aan kalkaanslag.
g. Een verkeerde bediening door de gebruiker en -indien van toepassing – onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing.
h.Gebruik van de apparaten voor beroeps – of commerciële doeleinden.
i. Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaatvreemde voorwerpen – of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaatvreemde voorwerpen.

j. De eventuele de-installatie en her-installatie van het apparaat.
k. roestvorming bij apparaten geplaatst in een te vochtige ruimte en/of vochtschade op printplaat of ander elektronische componenten bij het plaatsen in een vochtige ruimte.
l. Slijtage gevoelige onderdelen bij niet normaal huishoudelijk en/of zeer intensief gebruik.

5. De garantie vervalt indien:
a. Door onbevoegde personen de apparaten worden gerepareerd, geïnstalleerd, ingebouwd of verbouwd.
b. Beschadiging of verwijdering van het serienummer wordt vastgesteld.
c. Eerste gebruiker eventuele financiële verplichtingen niet nakomt.

6. Niet terecht beroep op garantie:
Indien de door de gebruiker gegeven omschrijving van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de servicetechnicus, zullen de gemaakte kosten voor voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht.

7. Schade vergoeding
Aanspraken op vergoedingen van buiten het apparaat ontstane schade zijn uitgesloten, voor zover aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht. Bij beschadiging aan de inhoud, geplaatst in het apparaat , wordt geen schadevergoeding toegekend. Er wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaard voor genotsderving of andere kosten die gemaakt worden om de nadelen van het niet -of gedeeltelijk niet – functioneren van het apparaat op te heffen of te verminderen.

Interdio Electronics VOF wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken en/of schade aan personen, het toestel, het meubilair en het gebouw, door een niet conforme installatie of gebruik van het toestel of door normale slijtage van het toestel.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop